Få nyheder, ferniseringer og events hver uge i din mailbox. Tilmeld dig Kopenhagens ugentlige nyhedsmail

02.05.2012 INTERVIEW

Rikke Flensberg: Life Is Beautiful Full of Illusions and Lies, 2012. Installation view. Foto: Rikke Flensberg, Maria Märcher Schumann. Courtesy: Green is Gold.

Life Is Beautiful Full of Illusions and Lies

I udstillingen Life Is Beautiful Full off Illusions and Lies i Green is Gold Studio tager kunstneren Rikke Flensberg med sine minimalistiske værker livtag med den gængse opfattelse af, hvad fotografiet skal kunne som medie.

Rikke Flensberg har i sin først soloudstilling i København arbejdet allegorisk med naturen i et univers, hvor naturelementerne bliver fordrejet, og virkeligheden synes illusorisk. Kunstneren udfordrer med sine værker områder inden for kunsten, som normalt ikke inkluderer fotografiet.

Flensberg, der er uddannet fra Malmö Kunstakademi i 2009, eksperimenterer med det skulpturelle og manipulerer sine fotografier, både i fysisk form og som begreb både ved brug af vand, lys og plexiglas.

I et poetisk dæmpet univers af flimrende, douche nuancer udnytter Rikke Flensberg både genkendelige og abstrakte motiver, når hun undersøger, hvordan virkeligheden kan rekonstrueres. Hun lokker beskueren inden for i et rum, hvor der er plads til fordybelse i dimensioners og perspektivernes væsen, og hvordan disse ikke nødvendigvis er, som de umiddelbart ser ud.

AF Nina Peitersen

I udstillingen Life Is Beautiful Full of Illusions and Lies har du arbejdet med dekonstruktion af fotografiet?
Jeg synes det er interessant på den måde at gå ind og bryde beskuerens blik fra den normale måde, man plejer at kigge på et billede i en ramme på særligt i forhold til fotografiet, der oftest mødes med en forventning om, at det viser en genkendelig virkeligheden. I den her udstilling har jeg leget med spejling, forskydning, dimensioner og perspektiver.

Du dekonstruerer fotografiet og bygger dine værker op i en skulpturel form i stedet?
Jeg vil gerne kigge på tingene anderledes, og jeg var fascineret af de her spejlinger og dimensioner, som gør, at ens blik bliver brudt og forskudt. Jeg synes, det er interessant at være åben omkring, hvordan værkernes fysiske form tvinger beskuere til at se mere end det egentlige materiale. I Flying har jeg forsøgt at samle himmel og hav, som en spejling af noget, der ikke er. Så selvom fotografiet i nogen grad er genkendeligt i motivet er det altså ikke længere virkelighed. På den måde bryder jeg det fotografiske medie op og hiver og trækker i den gængse opfattelse af mediet som sådan.

Hvad er det nye du gør ved fotografiet?
Normalt når man kigger på et fotografi, så går man ud fra at fotografiet er rent, med det mener jeg, at man normalvis ikke går ind og bryder eller bygger selve billedfladen op, som jeg har gjort i Swimming. Ved at lege med niveauforskydninger, tvinger jeg beskueren til at få en hel anderledes oplevelse af det fotografiske billede. Jeg arbejder på sin vis med klassiske teknikker fra det minimalistiske maleri, hvor det tekstile er i centrum.

Er du gået væk fra en konkret motivverden?
Motiverne med søbredden i Growing og skyerne i Flying er meget douchede billeder, med abstrakte motiver. Det er ikke konkret fotografier, der henviser til en eksisterende lokalitet. Jeg synes, det er mere interessant at arbejde på en måde, hvor det digitale fotografi bliver en del af det skulpturelle, frem for at det er billeder med klare motiver som refererer til den genkendelige virkelighed.

Det er stadig naturelementer, jeg opererer i. Jeg har ikke haft lyst til, at der skulle være noget menneskeligt i dem. Det er tankerne omkring dimensioner, og sansning og væren i verden, som for mig er vigtigt, så man ser verden, som den umiddelbart ser ud, men måske i virkeligheden vender anderledes - altså måske er oppe ikke op, måske er oppe ned, derfor har det været vigtigt, at det var de universelle naturelementer, jeg gjorde brug af.

Du har tidligere arbejdet meget med de minimalistiske universer. Dem tager du med videre i udstillingen Life Is Beatuifull Full of Illusions and Lies?
Ja, jeg kan godt lide renhed i udtrykket. Det giver mig muligheden for at tydeliggøre de greb, jeg gør.

Du bruger naturelementer i stedet for andre mere 'larmende' motiver i dine billeder, er det en del af den samme minimalisme?
Den her trækken hen i mod det mere skulpturelle med fotografiet, gør også at jeg bevæger mig væk fra den mere historiefortællende facon, som nogle af mine tidligere værker har båret præg af. Dengang arbejdede jeg mere narrativt, for eksempel i serier der tilsammen fortalte en historie. Mit nuværende minimale univers, er ikke på samme måde præget af historiefortælling, man plumper nærmere bare direkte ind i værket. Værkerne skal selvfølgelig stadig videregive noget, og jeg håber da, at det lykkes at få det skulpturelle udtryk til at give en oplevelsesbetonet og sanselig oplevelse, når man for eksempel står over for mine dimensionsforskydende værker.

Jeg går helt klart stadig op i, at beskueren får en æstetisk oplevelse, men jeg fokuserer langt mere på formen nu, end jeg gjorde før. Her bliver fotografiet mere opløseligt, men jeg går stadig op i, at billedet er smukt i sin abstraktion. Jeg ønsker at beskueren går herfra og har fået oplevelse af værkerne sfæriske talen om, at ting ikke er som de umiddelbart synes i spejling, forskydning, dimension og perspektiv.

Tak.

Rikke Flensberg: Life Is Beautiful Full of Illusions and Lies, 2012. Installation view. Foto: Rikke Flensberg, Maria Märcher Schumann. Courtesy: Green is Gold.

Rikke Flensberg: Life Is Beautiful Full of Illusions and Lies, 2012. Installation view. Foto: Rikke Flensberg, Maria Märcher Schumann. Courtesy: Green is Gold.

Rikke Flensberg: Life Is Beautiful Full of Illusions and Lies, 2012. Installation view. Foto: Rikke Flensberg, Maria Märcher Schumann. Courtesy: Green is Gold.

Rikke Flensberg: Life Is Beautiful Full of Illusions and Lies, 2012. Installation view. Foto: Rikke Flensberg, Maria Märcher Schumann. Courtesy: Green is Gold.

Rikke Flensberg: Life Is Beautiful Full of Illusions and Lies, 2012. Installation view. Foto: Rikke Flensberg, Maria Märcher Schumann. Courtesy: Green is Gold.

Rikke Flensberg: Life Is Beautiful Full of Illusions and Lies, 2012. Installation view. Foto: Rikke Flensberg, Maria Märcher Schumann. Courtesy: Green is Gold.

Rikke Flensberg: Life Is Beautiful Full of Illusions and Lies, 2012. Installation view. Foto: Rikke Flensberg, Maria Märcher Schumann. Courtesy: Green is Gold.

Skriv kommentar